ostukorv (0)


Jetstrading Grupp OÜ on asutatud märtsis 2009 aastal. Ettevõtte missiooniks on pakkuda klientidele kvaliteetseid mööblilahendusi, kasutades selleks tervisesõbralikke viimistlusvahendeid. Missioon:

a) Kliendikesksus – Lähtume oma tegevuses klientide nõuetest ja ootustest ning pakume kliendile parimaid lahendusi. Meie eesmärk on pikaajaliste kliendisuhete loomine läbi klientide rahulolu saavutamise.

b) Nõuetele vastavus – Juhindume oma toodete valikul ning muudes tegevustes õigusaktide, asjakohaste standardite jm nõuetest.

c) Pidev areng – Juhtkond püstitab kvaliteedipoliitika elluviimiseks mõõdetavad eesmärgid ning tagab nende täitmise kaudu juhtimissüsteemi pideva parendamise.
Alates 2012 aastast juhindutakse firma tegevuses kvaliteedi juhtimise käsiraamatust, millele taotletakse ka sertifitseerimist standardi nõuetele ISO 9001 .

Meeldivate kohtumisteni,
Jetstrading Grupp OÜ

Perioodil 10.10.2011 kuni 28.06.2012 viidi Euroopa
Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi projekt „ISO9001:2008 standardile vastava kvaliteedi juhtimissüsteemi juurutamine ja sertifitseerimine“ osaühingus Jetstrading Grupp.
Projekt sai tuge EASi Teadmiste ja oskuste arendamise
toetamise meetmest.
 Hea hind

Eesti keel English Русский pood.jetstrading.ee